Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Årsredovisning - Carema i ord 2008  Årsredovisning - Carema i ord 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Årsredovisning - Carema i ord 2008


Sidan 36 i Årsredovisning - Carema i ord 2008

Historik 1996-2003 Carema Vård och Omsorg bildades som ett utvecklingsbolag i vård- och omsorgssektorn. Bolaget fick namnet Nordvård. Omsorg och Boendeservice AB förvärvades. 1997 Ett genomgripande effektivitetsförbättringsprogram genomfördes. De återstående 6 procent i Sergelgruppen förvärvades. 2004 Under hösten förvärvades Svensk Hälsovård AB (numera Carema Primärvård AB). 1998 Under våren förvärvades Vårdföretaget Orkidén AB, vilket gav Carema ett nytt verksamhet sområde: Carema Orkidén. 1999 I mars vann Carema upphandlingen av närsjukvård i Värmland. Ett äldreomsorgsföretag i Umeå förvärvades. I maj förvärvade Carema Fertilitetscentrum i Göteborg, en av Sveriges ledande fertilitetskliniker. I december förvärv ades Friskvernklinikken, ett rehabiliteringsföretag i Norge. Ralph Riber utsågs till vd. 2005 Grannskaps Service i Sverige AB förvärvades från HSB Sverige AB. I samband med detta samlades all äldreomsorg i ett särskilt bolag: Svensk Äldreomsorg AB (numera Carema Äldreomsorg AB). Carema förvärvade också 25 procent av ett hemtjänstföretag baserat i Helsingfors. Detta var den första investeringen utanför Sverige. 2000 Ny huvudägare: 3i. INKH (i dag Carema VIP) förvärvades. Företaget driver verksamhet för barn och ungdomar med autism. 2006 Skarpnäck Care förvärvades, med verksamhet i Stockholmsområdet för personer med missbr uksproblematik. Medihem förvärvades, som driver äldreomsorg i Stockholmsområdet. 2007 I februari förvärvades 31 procent av aktierna i Sergelgruppen AB som driver närsjukhus och specialistkliniker i Stockholm. Carema förvärvade Rent-A-Doctor och etablerade därmed sektorn Bemanning. Verksamhet startades i Norge genom det norska dotterbolaget Pluss Omsorg och Rehabilitering AS. Ytterligare 75 procent av det finska företaget förvärvades. 2001 2007 Dallotsen Utvecklingscenter AB, Husläkarna i Kungsbacka AB, Mälarvård AB, AB Dungens Boende och aktiemajoriteten i Ortopediska Huset VU AB förvärvades. I juni invigdes Sveriges första mobila operationsenhet i Göteborg. Carema Omsorg erhöll en ny sektor: Psykiatri/Missbruk. Cecilia Daun Wennborg utsågs till vd i september 2007. 2008 I slutet av juni förvärvades ytterligare 63 procent av aktierna i Sergelgruppen, vilket ökade Caremas innehav till 94 procent Sektorn Specialistvård var därmed etablerad. 2002 Stort fokus på lönsamhetsförbättringar inom äldreomsorgen, och utträde ur mindre lönsa mma kontrakt. Många nya förtroenden att driva verksamhet inom äldreomsorg, Orkidén, primärvård och öppenvårdspsykiatri. Sektor Psykiatri och Carema Hjärnhälsan AB bildades inom Affärsomr åde Sjukvård. Fertilitetscentrum AB såldes i juni. Närvårdsuppdraget i Värmland upphörde sista oktober. Hedens Omvårdnadscenter AB, Planeringshemmen AB, Nya Nåshemmet AB och Hägerstens läkarmottagning förvärvades. Fyra enheter startades i egen regi. Ett flertal verksamheter ISO-certifierades. 36

Sid 35 - Ledning Från vänster: Bengt Marcusson Direktör affärsområde Omsorg. Född 1949.   Sid 37 - Agrarvägen - Stockholm · Aktivitetscentret Trappan - Sollentuna · Alingsås, Noltorp  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.myreport.se