Sidan 2 i Axfood Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011

Det här är Axfood Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. ■ Antalet egenägda butiker uppgår till 237. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. ■ Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 50 procent av aktierna. Axfood har cirka 20 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. ■ ■ ■ ■ Organisation ■ Axfoods organisation kännetecknas av få beslutsnivåer och ett starkt fokus på låga administrativa kostnader. Centralt finns stora skalfördelar när det gäller funktioner som inköp, egna märkesvaror, logistik, IT, ekonomi, HR och affärsutveckling. ■ De enskilda kedjornas bolagsledningar har ansvaret för butiksdrift, marknadsföring samt sortiments- och prisstrategier. Butikschefen/handlaren ansvarar dagligen för att butiken är attraktiv, har välfyllda hyllor och ger ett positivt kundbemötande. ■

Sid 1 - ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2011 Andel egna märkesvaror 24,2%   Sid 3 - Året i korthet NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA 34  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.

Powered by myPaper - www.mypaper.se