Sidan 2 i Axfood - Årsredovisning 2010

Det här är Axfood Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Q Antalet butiker uppgår till 230. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Q Q Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna. Axfood har cirka 20 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. Q Q finns stora skalfördelar när det gäller funktioner som inköp, egna märkesvaror, logistik, IT, ekonomi, HR och affärsutveckling. De enskilda kedjornas bolagsledningar har ansvaret för butiksdrift, marknadsföring, sortiments- och prisstrategier. Butikschefen/handlaren möter kunden och ansvarar dagligen för att butiken är attraktiv, har välfyllda hyllor och ger kunden ett bemötande som är professionellt och stämmer med kedjans profil. Q Q Q Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Organisation Q Axfoods organisation kännetecknas av få beslutsnivåer och ett starkt fokus på låga administrativa kostnader. Centralt

Sid 1 - ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2010 7 ,2% ökat rörelseresultat   Sid 3 - Året i korthet NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT ANTAL ANSTÄLLDA 34 260 1 209 6 895  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.

Powered by myPaper - www.mypaper.se